ABC SR - Audit Bureau of Circulations

späť

Cieľ kancelárie ABC SR

Kancelária pre overovanie nákladov tlače - ABC SR

Cieľom združenia je zabezpečovať objektívne informácie a údaje o nákladoch, najmä o nákladoch periodickej tlače:

  • zhromažďovať výkazy o tlačených a predaných nákladoch periodickej tlače
  • poskytovať zistené údaje svojim členom a zúčastneným vydavateľom
  • overovať vykázané číselné údaje a zverejňovať ich
  • metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť v systéme overovania nákladov.

Kancelária vznikla v snahe štandardizovať vzťahy na mediálnom trhu a priblížiť sa tak vyspelým krajinám, pre ktoré je tento systém bežný a predstavuje základný informačný model pre fungovanie mediálneho trhu

Systém overovania je otvorený pre všetkých záujemcov z radov vydavateľov periodickej tlače, ktorí chcú byť serióznymi partnermi pre reklamné agentúry a zadávateľov reklamy.