ABC SR - Audit Bureau of Circulations

24.09.2015

OVERENIE NÁKLADU ZA 1.POLROK 2014/ZMENA V ODCHÝLKE

Správa a informácia o zmene od 01.10.2015

Na VZ ABC SR 24.9.2015 bola prerokovaná správa o overení nákladov za uskutočnený audit za vyžrebované mesiace január a apríl 2014. Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 24.1.2013. Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, 56 overených zverejňovaných titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY, v skutočnosti audítor overil 22 regionálnych týždenníkov a 11 regionálnych denníkov. Prakticky bolo overených 87 titulov. Povolená 2% odchýlka bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj versus marketingový predaj),  v celkovom predaji bola odchýlka zachovaná s výnimkou:

 denníka Nový Čas  jan.2014 prekročenie 2,20 %

Prekročenie bude farebne zverejnené vo výsledkoch v tabuľke za rok 2014.

Počnúč októbrom  bude prebiehať audit 2. polroka 2014 a 1. polroka 2015 za vyžrebované mesiace.

Od 01.10.2015 (počnúc predajmi za okt. čísla)  bude zohľadňovaná povolená odchýlka 1%. Táto zmena bola schválená VZ ABC SR dňa 24.9.15