ABC SR - Audit Bureau of Circulations

20.10.2017

OVERENIE NÁKLADU ZA II. POLROK 2016

Správa

Dňa 18.10.2017 bola na valnom zhromaždení ABC SR schválená správa o overení predaného nákladu za vyžrebované mesiace august a december 2016.

Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 11.3.2016 s účinnosťou od 01.04.2016 v aktualizovanom znení  zo dňa 02.03.2017 s účinnosťou od 01.04.2017. Overovaných za toto obdobie bolo 13 vydavateľov, overených bolo 79 periodík v 3.kvartáli a 77 vo 4.kvartáli z toho 31 regionálnych titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY.

Povolená 1% odchýlka tlačenej verzie bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj verzus marketingový predaj).

Odchýlka 1% v celkovom predaji bola prekročená v prípade mesačníka „Slovenka zdravie rodiny“ za predaný náklad v mesiaci december 2016. Jedná sa o odchýlku 1,25%. 

Prekročenie povolenej 1 % odchýlky v prípade elektronickej verzie tlačeného titulu nastalo v prípade denníka „Sme“ za predaný náklad v mesiaci december 2016. Jedná sa o prekročenie 12,51% z dôvodu chyby v zdrojovej databáze a rozdielneho spôsobu výpočtu ceny za mesiac. Došlo k náprave v súlade s metodikou. 

Vydavateľ Bonmedia odmietol auditovanie nákladu mesačníka „Magická žena“ nakoľko ukončil zverejňovanie predaného nákladu v roku 2017.

Prekročenie odchýlky bude farebne vyznačené v tabuľke na stiahnutie a bude zverejnený opravený údaj.

Došlo k zmene člena zástupcu ABC SR za AVT a člena revíznej komisie. Pána Igora Račického nahradila pani Eva Pauliaková.

Začína audit I. polroka 2017 za mesiace február a máj.