ABC SR - Audit Bureau of Circulations

28.02.2018

TÉMA

ďalší titul v systéme

dňa 28.2.18 bola doručená od vydavateľa Mafra Slovakia, a.s. prihláška tlačeného titulu: dvojtýždenníka"TÉMA" do overovania. Prvé výsledky predaja titulu budú zverejnené za vydania v januári dňa 12.3.2018.