ABC SR - Audit Bureau of Circulations

11.06.2018

ŽILINSKÝ VEČERNÍK

VÝSTUP ZO SYSTÉMU ABC

dňa 7.6.18 na základe písomnej žiadosti vydavateľa Publishing House, a.s. bol titul zo systému overovania vyradený. Overovanie nákladu II. polroka 2017 sa nebude v prípade tohto titulu robiť. Táto skutočnosť bude v tabuľke nákladov za rok 2017 vyznačená červenou farbou.