ABC SR - Audit Bureau of Circulations

12.10.2018

VITALITA

skončenie v systéme ABC SR

dňa 12.10.18 bola do ABC SR doručená odhláška zo systému zverejňovania údajov od vydavateľa Via Vitalita, s.r.o.. Údaje viac nebudú zverejňované, neuskutoční sa tak ani audit predaného nákladu za I. polrok 2018, ktorý sa v dohľadnom čase spustí. Skutočnosť bude vyznačená v tabuľke zverejňovania červenou farbou. Posledné zverejnené údaje sú za mesiac august 2018.