ABC SR - Audit Bureau of Circulations

21.01.2019

BAUER MEDIA / MAFRA Slovakia Print

zmena

na základe informácie od vydavateľa BAUER MEDIA, patria tituly: Eurotelevízia, Telemagazín pre ženy, Rytmus života, TV Max, Chvíľka pre teba od 30.11.2018 pod nového vydavateľa MAFRA Slovakia Print, s.r.o.. Vzhľadom na prejavený záujem zostávajú tituly naďalej v systéme.

Táto zmena bude vyznačená v tabuľke na stiahnutie pri najbližšom zverejnení výsledkov za december 2018, a to 11.2.19, rovnako bude urobená úprava na abcsr.sk