ABC SR - Audit Bureau of Circulations

10.06.2019

ZMENA V METODIKE EV-

elektronickej verzie tlačeného titulu

od 01.05.2019 pre májové vydania tlačeného titulu a ich elektronickej verzie platí upravená verzia metodiky. 

Naďalej platí: Elektronickou verziou hlavného tlačeného titulu novín a časopisov sa rozumie tlačené vydanie konkrétneho titulu prevedené do digitálnej formy dostupné používateľom na internete za použitia bežných prehliadačov alebo dostupné prostredníctvom mobilných zariadení.

Zmena: Pre všetky digitálne verzie novín a časopisov musí platiť, že koneční spotrebitelia nakupujú elektronickú verziu za hodnotu "vyššiu ako nula". V predajoch vo zverejňovaní od 01.05.2019 je zrušený samostatne zverejňovaný hromadný elektronický predaj (HPEV1). V prípade úhrady z jedného účtu alebo karty je možné započítať max. 300 ks z vydania v rámci troch mesiacov, o čom je vydavateľ povinný informovať ABC SR vopred a požiadať o schválenie. V prípade, že sa vydavateľ dozvie o dosiahnutí hranice 300 ks postupne je povinný informovať ABC SR a požiadať o dodatočné schválenie započítania daných kusov do zverejňovaného predaja.

-ostatné úpravy v tejto kategórii tu, http://www.abcsr.sk/zapojenie-do-overovania/metodika/