ABC SR - Audit Bureau of Circulations

08.11.2012

Valné zhromaždenie ABC SR

Dňa 8.11.2012 sa konalo Valné zhromaždenie ABC SR, kde bolo odsúhlasené začatie overovania nákladu 1.polroka 2012.

Vydavateľ Perex a.s. odstúpil zo systému overovania v mesiaci september 2012.