ABC SR - Audit Bureau of Circulations

20.11.2014

Nový titul v ABC systéme

Titul SLOVENKA zdravie rodiny

Do ABC systému bol v novembri 2014 prihlásený mesačník SLOVENKA zdravie rodiny. Titul je vydávaný vydavateľstvom STAR production s.r.o.