ABC SR - Audit Bureau of Circulations

26.01.2015

Overenie nákladu za 2.polrok 2013

Správa

Na valnom zhromaždení dňa 23.1.2015 bola schválená a prerokovaná správa o overení nákladov za uskutočnený audit 2. polrok 2013. Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, 55 overených zverejňovaných titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje jedným riadkom regionálne denníky a jedným riadkom regionálne týždenníky, celkom bolo v skutočnosti audítorom overených  22 regionálnych týždenníkov a 11 regionálnych denníkov.

Povolená 2% odchýlka bola prekročená v rámci štruktúry nákladov priamy predaj verzus marketingový predaj. V celkovom predaji (spolu predaj) bola odchýlka zachovaná s výnimkou titulov:

Nový čas (nov. 2,10%)

Geo (sept. 2,01%)