ABC SR - Audit Bureau of Circulations

30.11.2015

Titul Star

zmena vydavateľa/periodicity

Počnúc dňom 4.11.2015 je novým vydavateľom Mafra Slovakia a.s. Titul bude preradený pod týždenníky z dôvodu zmeny periodicity. Prvé výsledky predaja pod novým vydavateľom budú zverejnené za mesiac november.