ABC SR - Audit Bureau of Circulations

14.09.2016

OVERENIE NÁKLADU ZA II.POLROK 2015

Správa o audite

Dňa 13.9.2016 bola na VZ ABC SR schválená správa o overení predaného nákladu za vyžrebované mesiace júl a október 2015.

 

Pri overovaní sa uplatňovala Metodika overovania predaného nákladu periodickej tlače, ako aj programových, inzertných a iných príloh vkladaných do overovaných titulov schválená 24.1.2013 ako aj 24.9.2015. 

Overovaných za toto obdobie bolo 14 vydavateľov, overených bolo 83 periodík v 3.kvartáli a 84. vo 4.kvartáli z toho 31 regionálnych titulov, kde pri regionálnych tituloch sa zverejňuje 1 riadkom regionálne denníky Korzár a jedným riadkom regionálne týždenníky MY. K overovaniu pribudol mesačník Magická žena.  Povolená 2% (za júl) a (1% za október) odchýlka bola prekročená v rámci štruktúry  nákladov (priamy predaj versus marketingový predaj),  v celkovom predaji bola odchýlka zachovaná.

Prekročenie odchýlky v rámci štruktúry nákladov (PM versus MP)sa farebne zverejní vo výsledkoch na web stránke ABC SR s poznámkou o percentuálnom prekročení  a zverejnení  sa opravený údaj.

Začína audit I. polroka 2016 za vyžrebované mesiace.